×

3D Bioprinting Solutions

21 กรกฎาคม 2020

เนื้อสัตว์ทางเลือกใหม่? KFC เตรียมผลิตนักเก็ตไก่จากเทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพสามมิติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม!

KFC ในรัสเซียกำลังอยู่ในระหว่างการคิดค้นนักเก็ตไก่ชิ้นแรกของโลกที่ทำขึ้นในห้องปฏิบัติการ การจับมือกันของ KFC และบริษัท 3D Bioprinting Solutions ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพสามมิติของรัสเซียครั้งนี้จะทำให้เกิดเนื้อทางเลือกแบบใหม่ขึ้นนอกจากเนื้อสัตว์จากพืช นับว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากทีเดียว   เทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพเป็นเทคโนโ...

Close Advertising