×

โรคไข้ฉี่หนู

13 กันยายน 2022

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมไม่เดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่า เสี่ยง ‘โรคไข้ฉี่หนู-โรคเมลิออยด์’

วันนี้ (13 กันยายน) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และโรคสำคัญที่มากับน้ำท่วมที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมี 2 โรค ได้แก่   โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์ เชื้อโรคนี้จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล ...

Close Advertising