Menu

โรคสมองเสื่อม

ผู้สูงอายุ สมองเสื่อม
15 กรกฎาคม 2019

งานวิจัยเผย คนดูแลสุขภาพเสี่ยงสมองเสื่อมน้อยกว่า

นักวิจัยจากอังกฤษเผยผลการวิจัยผู้สูงอายุจำนวน 196,383 คน เป็นเวลากว่า 10 ปี แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพ กับการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อม   ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ (The University of Exeter) ประเทศอังกฤษ เผยผลการวิจัยว่า ผู้สูงอายุจำนวน 196,383 คน อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเข้าร่วมการวิจัยตั้งแต่ปี 20...
23 กุมภาพันธ์ 2018

งานวิจัยฝรั่งเศสชี้ การดื่มเหล้ามากเกินไป เสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม

ผลการศึกษาทางการแพทย์ในฝรั่งเศส ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพ Lancet Public Health ในสัปดาห์นี้ พบว่าการติดแอลกอฮอล์เรื้อรังจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม (dementia) หลายชนิด รวมถึงโรคสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรด้วย   คณะนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในฝรั่งเศสจำนวน 1,109,343 คนที่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงปี 2008-2013 โดยดูเฉ...