×

โรคลมแดด

26 มีนาคม 2018

สาธารณสุขเตือนคนทำงานกลางแดด ผู้ป่วย 6 กลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคลมแดด แนะดื่มน้ำชั่วโมงละ 1 ลิตร

กระทรวงสาธารณสุข ออกคำเตือนในช่วงฤดูร้อน ที่ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนจัด ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคลมแดด หรือ Heat Stroke เนื่องจากร่างกายไม่สามารถปรับตัวและควบคุมความร้อนภายในได้ ส่งผลให้เสียชีวิตจากอวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลว   โดยเฉพาะ 6 กลุ่มเสี่ยงที่เกิดโรคนี้ได้ง่าย ได้แก่ ผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมกลางแดด เช่น ออกกำลังกาย กรรมกร ก่อสร้าง เกษตรกร ...

Close Advertising