×

โรคฟันผุ

โรคฟันผุ
27 มิถุนายน 2022

ทันตแพทย์ชี้แจง โรคฟันผุเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ไม่ได้ติดจากการหอมหรือจูบ

วันนี้ (27 มิถุนายน) นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงโรคฟันผุเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดต่อผ่านการหอมหรือจูบ เนื่องจากฟันจะผุได้นอกจากเชื้อโรคแล้วยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย เช่น ความเป็นกรดของน้ำลาย การไหลของน้ำลาย สภาพของผิวฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาการสัมผัสของเชื้อโรคและกรดต่อผิวฟัน จนกระทั่งเกิดการทำลายข...

Close Advertising