×

เดชา บุญค้ำ

13 มีนาคม 2018

คุยกับอาจารย์เดชา บุญค้ำ ผู้บัญญัติศัพท์ ‘รุกขกร’

เมืองยิ่งกว้างใหญ่ ธรรมชาติยิ่งน้อยลง เพราะถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่อง กรุงเทพมหานครอาจจะพอมีปอดใหญ่ในรูปของสวนสาธารณะที่พอให้คนทั่วไปได้พึ่งพาใกล้ชิดธรรมชาติอยู่บ้าง แต่อย่างที่เราทราบกันดี เมืองหลวงของประเทศไทยติดอันดับท้ายๆ ในเรื่องอัตราพื้นที่สีเขียว เมื่อเทียบกับขนาดของเมือง   ในยุคที่ผู้คนโหยหาและตระหนักถึงความจำเป็นของสิ่งแวดล้อม ...

Close Advertising