×

เจนเนอราลี่ไทยแลนด์

3 มกราคม 2023

ถอดรหัส Customer F.I.R.S.T. ของ Generali Thailand กลยุทธ์มัดใจลูกค้าในยุคที่การขายประกันต้องไม่ให้แค่ประกัน [ADVERTORIAL]

ด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เจนเนอราลี่จึงเลือกที่จะมัดใจลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ในด้านอื่นๆ ร่วมกับลูกค้า ผ่านกลยุทธ์ที่ชื่อว่า ‘Lifetime Partner 24’ เพื่อเป็นคู่คิดที่คอยอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงอายุและในทุกวิถีชีวิต พร้อมแคมเปญ ‘Customer F.I.R.S.T. ลูกค้าต้องมาก่อน’   ประสบการณ์ที่จ...

X
Close Advertising