×

เงินพระราชทาน

King rama 10
4 สิงหาคม 2021

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน 99.9 ล้านบาท แก่รัฐบาล ใช้ตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยทั่วประเทศ

วันนี้ (4 สิงหาคม) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน มอบแก่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

Close Advertising