×

อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์

อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์
11 กรกฎาคม 2022

ถอดบทเรียน ‘การสร้างองค์กรที่เป็นเลิศด้านบุคลากร’ และแนวคิดปลุกปั้น Successor แก้เกมสมองไหลกับ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 [ADVERTORIAL]

มาตรวัดการบริหารสู่ความเป็นเลิศขององค์กรอาจต้องมีรางวัลหรือกฎเกณฑ์มาเป็นตัวชี้วัด แต่มาตรวัดความสำเร็จของผู้นำในยุคที่ ‘คุณภาพชีวิตของบุคลากร’ เป็นเรื่องใหญ่ คนที่ต้องลงความเห็นจะเป็นใครอื่นใดถ้าไม่ใช่บุคลากรในองค์กรนั้นๆ   ทันทีที่ผลรางวัล Thailand Quality Class Plus: People (TQC+People) ถูกมอบให้กับโรงพยาบาลพญาไท 2 และยังเป็นโรงพยาบาลเ...

Close Advertising