×

อดิศร พร้อมเทพ

1 กรกฎาคม 2019

อธิบดีกรมประมงขอความร่วมมือห้ามจับปลาทูขนาดเล็ก หลังเกิดกระแสวิกฤตปลาทูไทยใกล้สูญพันธุ์

หลังจากเกิดกระแสที่มีการนำเสนอข่าวในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประเด็นปัญหาวิกฤตปลาทูไทยใกล้สูญพันธุ์จากการจับลูกปลาทูขนาดเล็กไปจำหน่าย โดยมีการขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมงนำ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 57 ที่มีข้อกำหนดว่า ‘ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดขึ้นเรือประมง’ มาบังคับใช้   ...