×

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน

19 ตุลาคม 2022

“ทำแหล่งเรียนรู้เพื่อให้คนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต” กทม. เปิดห้องสมุดเพิ่ม ตอบรับคนทุกเพศ ทุกวัย

วานนี้ (18 ตุลาคม) บริเวณพื้นที่ของสำนักงานเขตบางเขน ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน เป็นอีกแหล่งเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั้งในพื้นที่เขตบางเขนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า   ศานนท...