×

สายไฟ

25 ตุลาคม 2022

เชียงใหม่จัดระเบียบสายไฟ-สายสื่อสาร ถนนนิมมานเหมินทร์ หวังปรับภาพลักษณ์รับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (25 ตุลาคม) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ-สายสื่อสาร หลังจากที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารบางต้นโน้มเอียงและมีลักษณะไม่ปลอดภัย   มีเจ้าหน้าที่จาก...
สายไฟ-สายสื่อสาร
19 กรกฎาคม 2022

เปิดกระบวนการการนำ ‘สายไฟ-สายสื่อสาร’ ในเขต กทม. ลงดิน ใครทำอะไรบ้างในกระบวนการนี้?

การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องการประสานงานและงบประมาณที่ต้องใช้    ก่อนหน้านี้ THE STANDARD เคยนำเสนอบทความที่รวบรวมปัจจัยต่างๆ มาประเมินความเป็นไปได้ในกระบวนการนำสายไฟและสายสื่อสารลงดินมาแล้วครั้งหนึ่ง (อ่านบทความก่อนหน้าได้ที่ h...

Close Advertising