×

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

30 มี.ค. 2543
30 มีนาคม 2023

30 มี.ค. 2543 – สะพานพระราม 3 เปิดให้รถสัญจรเป็นวันแรก

สะพานพระราม 3 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างถนนรัชดาภิเษกและถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กับถนนเจริญกรุงและถนนพระรามที่ 3 เขตบางคอแหลม    สำหรับสะพานพระราม 3 สร้างขนานกับสะพานกรุงเทพ เดิมมีชื่อเรียกกันติดปากว่าสะพานกรุงเทพ 2 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และยังเป็นสะพานแบบอสมมาตรที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลกด้วย...
19 ตุลาคม 2017

รวมตัวค้านสร้างสะพานราชวงศ์-ท่าดินแดง ผู้ค้าชี้ สะพานเสร็จเตรียมปิดตำนานสำเพ็ง

     โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง เป็นโครงการที่ถูกอนุมัติตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 โดยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง      ในมติ คจร. เดียวกันนี้ยังมอบหมายให้ กทม. รับผิดชอบก่อสร้...

Close Advertising