×

สมโบร์ไพรกุก

11 กรกฎาคม 2017

รู้จักกับ 21 มรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดประจำปี 2017 ของ UNESCO พร้อม 5 ส่วนขยาย

     ในแต่ละปีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) จะประกาศว่าพื้นที่ไหนของโลกที่จะได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลก โดยต้องมีความโดดเด่นและมีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ เช่นในแง่วัฒนธรรมต้องแสดงให้เห็นถ...
11 กรกฎาคม 2017

Sambor Prei Kuk ที่ตั้งปราสาทโบราณกัมพูชาขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 21 มรดกโลกของปี 2017

     องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้สมโบร์ไพรกุก (Sambor Prei Kuk) สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทโบราณประมาณ 50 แห่งของกัมพูชาเป็นมรดกโลก ทำให้ปัจจุบันกัมพูชามีสถานที่มรดกโลกรวมแล้ว 3 แห่ง      สมโบร์ไพรกุกตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางเหนือ 206 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้...