×

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

คำแนะนำป้องกันโรคฝีดาษลิง
26 พฤษภาคม 2022

5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ ให้ข้อมูล-คำแนะนำป้องกันโรคฝีดาษลิง ยืนยันยังไม่พบเชื้อในไทย

วานนี้ (25 พฤษภาคม) 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย   ออกคำชี้แจง เรื่อง โรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง โดยระบุว่า สถานการณ์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนเป็นที่...

Close Advertising