×

สนธิสัญญาทะเลหลวง

ไครียะห์ ระหมันยะ
17 สิงหาคม 2022

ไครียะห์ ระหมันยะ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ร่วมประชุม UN ที่นิวยอร์ก จี้รัฐบาลไทยผลักดันสนธิสัญญาทะเลหลวง

วันนี้ (17 สิงหาคม) ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกรีนพีซสากลที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียกร้อง ‘สนธิสัญญาทะเลหลวง’ ระหว่างการประชุมด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลหลวงขององค์การสหประชาชาติ (UN)   ไครียะห์ระบุว่า รัฐบาลไทยควรร่วมผลักดันสนธิสัญญา เพราะจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการปกป้องทั้งทะเลไทย...

Close Advertising