×

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต 2

19 พฤษภาคม 2020

ผู้คนบางตา-รถวิ่งเฉพาะกลางวัน บรรยากาศสถานีขนส่งหมอชิตหลังมีมาตรการผ่อนปรน

บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) หลังจากที่ระบบขนส่งมวลชนกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง มีประชาชนมาใช้บริการน้อยลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ โดยมีมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น และสแกนเช็กอินด้วยแอปฯ ไทยชนะ เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางเข้า-ออก ในส่วนของโถงที่...
29 ธันวาคม 2019

หมอชิตแน่น บขส. เสริมรถ 1,200 เที่ยวต่อวัน รองรับประชาชนกลับบ้านปีใหม่ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต เต็มไปด้วยประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง แม้จะแน่นขนัดไปด้วยผู้คน แต่เจ้าหน้าที่ได้บริหารจัดการเที่ยวรถและระบายผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี ขณะที่ บขส. ได้จัดรถเสริมมากกว่า 1,200 เที่ยวต่อวัน จึงไม่มีผู้โดยสารตกค้าง   ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร ได้จัดวางกำลังในกา...
28 ธันวาคม 2018

กลับบ้านเรา…รักรออยู่

ประชาชนต่างแบกสัมภาระรวมถึงของฝาก ของขวัญต่างๆ เพื่อกลับไปร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ 2562 ยังภูมิลำเนาของตนเอง ทำให้บรรยากาศภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต 2 เมื่อช่วงเย็นของวันนี้ 28 ธันวาคม คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มารอใช้บริการรถโดยสาร   ขณะที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมรถไว้ประมาณ 8,200 เที่ยวต่อวัน โดยเฉพาะวันนี้แ...


X
Close Advertising