×

ศูนย์พักพิงสุนัขทัพทัน จ.อุทัยธานี

15 พฤศจิกายน 2018

สำรวจศูนย์พักพิงอุทัยธานี บ้านใหม่สุนัขจรจัด กทม. กินอิ่ม นอนหลับ อาจจะเฉาๆ หน่อย

ในแต่ละปีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดตามพื้นที่สาธารณะในเขต กทม. ปีละ 4,500-5,000 คำร้อง มีทั้งเรื่องร้องเรียนกรณีสงสัยโรค สุนัขก้าวร้าว และสร้างความรำคาญ โดยปัจจุบันแนวโน้มข้อร้องเรียนเรื่องสุนัขก้าวร้าวมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ กทม. มีความแออัดมากขึ้น   ล่าสุด พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุง...

Close Advertising