×

วิทิต สฤษฎีชัยกุล

กัญชา
12 มิถุนายน 2021

อย. แจงขั้นตอนขอปลูกกัญชาไม่ยุ่งยาก รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน พร้อมส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้

วันนี้ (12 มิถุนายน) นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาออกมาสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการปลูก โดยเห็นว่ากฎระเบียบของภาครัฐไม่เอื้อต่อวิถีการปลูกกัญชาในชุมชน ทำให้ต้องมีการลงทุนด้านสถานที่ปลูกและระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง และยังมีปัญหาการขออนุญาตที่ต้องดำเนินการขอให...