×

วันโรคข้อสากล

วันโรคข้อสากล
12 ตุลาคม 2019

12 ตุลาคม – วันโรคข้อสากล

ลุกก็ปวด นั่งนานก็ปวด โรคข้อถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะโรคข้อที่คนไทยเป็นกันเยอะอย่าง ‘โรคข้อเข่าเสื่อม’ และวันนี้คือวันโรคข้อสากล ที่จะทำให้คนกลับมาตระหนักกับการดูแลสุขภาพของข้อต่อต่างๆ ตามร่างกายอย่างจริงจัง    สำหรับประเทศไทยพบว่ามีประชากรเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งโดยทั่วไปพบมากในช่วงอาย...