×

วันสุนัขโลก

วันสุนัขโลก
26 สิงหาคม 2019

26 สิงหาคม – วันสุนัขโลก

หมา มีชื่อสุภาพว่า สุนัข แปลว่าผู้มีเล็บงาม เป็นสัตว์ที่มนุษย์นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงมาเป็นเวลานานมากแล้ว มีหลักฐานถึงการปรากฏตัวของสายพันธุ์สุนัขบ้านเมื่อราว 40,000 ปีที่แล้ว จนได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์   โดยสุนัขอายุ 1 ปีเทียบได้กับอายุมนุษย์ราว 7 ปี ทำให้สุนัขมีอายุเฉลี่ยประมาณ 10-13 ปีเท่านั้น ฉะนั้นใครมีสุนัขเป็นเพื่อ...