×

วัดบางม่วง

วัดบางม่วง
25 กรกฎาคม 2021

วัดบางม่วงทำรางเลื่อนเคลื่อนศพขึ้นเมรุ-รับฝากอัฐิ หลังมีศพเสียชีวิตจากโควิดอย่างต่อเนื่อง

วัดบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีการฌาปนกิจศพผู้ติดเสียชีวิตจากโรคโควิด ทำให้ต้องมีการจัดวางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด   โดยล่าสุดทางวัดได้ทำรางเลื่อนเพื่อนำศพขึ้นเมรุและเข้าสู่เตาเผา ผ่อนแรงในการเคลื่อนศพขึ้นไปสู่เตาเผา รวมถึงมีเมรุเล็กอีกหนึ่งที่เพื่อใช้สำหรับการพักคอยศพหากมีศ...

Close Advertising