×

รัศมี ชูทรงเดช

‘นักสืบของอดีต’ ชุดบอร์ดเกมที่พาผู้เล่นไปรู้จัก และทำความเข้าใจกับกลุ่มชาติพันธุ์ใน อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
20 กุมภาพันธ์ 2022

‘นักสืบของอดีต’ ชุดบอร์ดเกมที่พาผู้เล่นไปรู้จัก และทำความเข้าใจกับกลุ่มชาติพันธุ์ใน อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

เราไปพบชุดบอร์ดเกมหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวและมีเนื้อเรื่องน่าสนใจมาก กับ ‘นักสืบของอดีต’ ชุดบอร์ดเกม 3 ชิ้นงาน ที่นำเอางานวิจัยของ ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาจำแนก แยก สรุป แล้วหยิบประเด็นสำคัญขึ้นมาชู เพื่อให้คนเล่นหรือผู้ที่สนใจเข้าใจประเพณี วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในปางมะผ้า...

X
Close Advertising