×

ยอแซฟ อนุชา ไชยเดช

thestandarddaily
22 พฤศจิกายน 2019

ข้อพิพาทภาษีบุหรี่ระหว่างไทยกับบริษัทฟิลลิป มอร์ริส – THE STANDARD Daily 21 พฤศจิกายน 2562

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น.    THE STANDARD Daily พาย้อนไปดูข้อพิพาทภาษีบุหรี่ระหว่างไทยกับบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ที่ลากยาวกว่าสิบปี จนฟิลิปปินส์ขู่เตรียมทำศึกสงครามการค้าครั้งใหม่กับไทย มันเกิดอะไรขึ้น และติดตามสัมภาษณ์ ‘ยอแซฟ อนุชา ไชยเดช’ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไ...
21 พฤศจิกายน 2019

‘บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช’ กับความประทับใจเมื่อโป๊ปฟรานซิสเยือนประเทศไทยครั้งแรก

สัมภาษณ์ ‘บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช’ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ถึงความประทับใจและความสำคัญ เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรก   สัมภาษณ์โดย เอกพล บรรลือ บรรณาธิการข่าว THE STANDARD...