×

ม.ล.จิตตวดี จิตรพงศ์

8 มิถุนายน 2017

Prince Naris: A Siamese Designer หนังสือรวมแบบร่างและภาพเขียนของกรมพระยานริศ ที่ถูกเก็บเป็นความลับมากว่า 64 ปี

    ย้อนกลับไปราวร้อยกว่าปีก่อนในวันที่เมืองไทยยังไม่มีพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี หรือโรงเรียนสอนศิลปะ คำถามที่น่าสนใจก็คือ กรมพระยานริศทรงเรียนรู้ศิลปะหลายแขนงได้อย่างไร     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (28 เมษายน พ.ศ. 2406 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2490) หรือกรมพระยานริศ ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็...

X
Close Advertising