×

มูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติจีน (NSFC)

โครงการวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2019

จีนทุ่มทุนกว่า 2.1 หมื่นล้านหยวน หนุนโครงการวิทยาศาสตร์ 41,752 โครงการ

เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติจีน (NSFC) ประกาศว่า จีนจะจัดสรรเงิน 2.1 หมื่นล้านหยวน (ราว 9 หมื่นล้านบาท) เพื่อสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์จำนวน 41,752 โครงการ   โดยเงินอุดหนุนจะถูกจัดสรรแก่โครงการวิทยาศาสตร์ 10 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นโครงการระดับชาติ โครงการวิจัยจากความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการของนักวิชากา...