×

มานิตย์ จุมปา

1 ธันวาคม 2021

ชมคลิป: สรุป #SITALA เมื่ออดีตมีราคาต้องจ่าย – รู้จัก ‘กม.มรดก’ ปมทรัพย์สิน พส. | THE STANDARD NOW

สรุป 2 เรื่องร้อน #SITALA เมื่ออดีตต้องจ่ายเป็นอนาคต และรู้จักกฎหมายมรดก ทรัพย์สิน พส.    เจาะลึกวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ส่องค่านิยม กับ ไพบูลย์ ปีตะเสน ประธานศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    และไปฟังความรู้เรื่องมรดกทั้งมุมพระและบุคคลทั่วไป กับ รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...

Close Advertising