×

มาตรา 1448

สมรสเท่าเทียม
3 ธันวาคม 2021

สรุปประเด็นคำถามและข้อถกเถียงกรณี #สมรสเท่าเทียม หลังศาลรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัยฉบับเต็ม

ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็ม กรณีวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่กำหนดการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้คนที่มีเพศเดียวกันไม่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมาย หลายคนที่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศแสดงความคิดเห็นต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ส่วนหนึ่งมองว่า คำวินิจฉัยของศาลนั้นมีปั...
BREAKING_NEWS
17 พฤศจิกายน 2021

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งฯ ม.1448 ที่กำหนดการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่กำหนดการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่     สำหรับที่มาของคดีนี้ สืบเนื่องจาก เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง และ พวงเพชร เหมคำ คู่รักซึ่งมีเพศกำเนิดเป็นเพศหญิง ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

Close Advertising