×

ภาษีสรรพสามิตในสินค้าสุราและยาสูบ

TOBACCO TAXATION
9 พฤษภาคม 2019

กรมสรรพสามิตแจงปรับภาษียาเส้นขึ้น 10 สตางค์/กรัม พร้อมขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีออกไปอีก 1 ปี

ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีชี้แจงว่า กรมสรรพสามิตได้ปรับภาษียาเส้นเพิ่มเป็น 10 สตางค์/กรัม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมขยายเวลาในการบังคับใช้อัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่คิดตามมูลค่าร้อยละ 20 และร้อยละ 40 ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้อุตสาหกรรมมีเวลาปรับตัว   เมื่อวานนี้ (8 พ.ค.) นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เผยถึงผลการ...
26 มกราคม 2018

มีผลวันนี้! เหล้า-บุหรี่ ปรับขึ้นราคา หลังสรรพสามิตขอเก็บภาษีเพิ่ม 2%

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2560 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ โดยอนุมัติหลักการส่วนการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพิ่มจากภาษีสุรา ยาสูบ และเบียร์ ในอัตรา 2% เพื่อไปเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพราะเงินในกองทุนปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการเพิ่มเบี้ยยังชีพ และคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงต้นปี 2561   ล่าสุด นา...