×

ภาษีบริโภค

2 ตุลาคม 2019

คนไทยชอบเที่ยวญี่ปุ่นควรรู้ ไม่ใช่ทุกอย่างที่ปรับ ‘ภาษีบริโภค’ เป็น 10%

นับจากวันนี้เป็นต้นไป ‘ภาษีบริโภค’ หรือที่คนไทยรู้กันในชื่อ ‘ภาษีมูลค่าเพิ่ม’ ในประเทศญี่ปุ่นได้ถูกปรับเพิ่มจาก 8% เป็น 10% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเพิ่มขึ้นนี้ครอบคลุมถึงสินค้าและบริการส่วนใหญ่ ตั้งแต่อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงการขนส่งและค่ารักษาพยาบาล    แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดผลกระทบต่อคนญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แต่ย...
ภาษีบริโภค
1 ตุลาคม 2019

ญี่ปุ่นปรับขึ้น ‘ภาษีบริโภค’ จาก 8% เป็น 10% ความเสี่ยงที่รัฐบาลต้องรับมือ เพราะอาจนำมาซึ่ง ‘ภาวะถดถอย’ ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของแดนซามูไรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกกำลังเผชิญกับการทดสอบที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลต่อเส้นทางการเติบโตที่ ‘เปราะบาง’ โดยที่ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ ‘ความเชื่อมั่นผู้บริโภค’ ซึ่งเป็นตัวแปรหลัก   ขึ้นภาษีบริโภคจาก 8% เป็น 10%  1 ตุลาคม 2019 เป็นวันแรกที่ภาษีบริโภคของญี่ปุ่น หรือ Consumption Tax ซึ่งที่ประเทศไทยเรียกว่า VAT ...