×

พ.ร.บ.ปลดอาวุธ คสช.

ประชาธิปไตย
15 ธันวาคม 2021

สภาฯ ตีตก พ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช. หลังภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอ ยิ่งชีพย้ำ จะยังเดินหน้าทวงคืนประชาธิปไตยปกติกลับมา

วันนี้ (15 ธันวาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …. ที่เสนอโดย จอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 12,609 คน และร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...
21 มิถุนายน 2019

ภาคประชาชนเข้ายื่นรายชื่อริเริ่ม ‘พ.ร.บ.ปลดอาวุธ คสช.’ ต่อประธานรัฐสภา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที แจ้งวัฒนะ ภาคประชาชน นำโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ได้มีการนัดหมายเข้าพบ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อยื่นรายชื่อ ‘ผู้ริเริ่ม’ 20 คน เสนอ ‘ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งของ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย’ รวม 35 ฉบับ หรือที...

Close Advertising