×

พุทธทาสภิกขุ

20 ตุลาคม 2548 – องค์การยูเนสโกมีมติยกย่อง 'พุทธทาสภิกขุ' เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 ตุลาคม 2023

20 ตุลาคม 2548 – องค์การยูเนสโกมีมติยกย่อง ‘พุทธทาสภิกขุ’ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ได้มีมติให้ประกาศยกย่อง พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ เป็นบุคคลสำคัญของโลก    มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ผลักดันให้เสนอชื่อพุทธทาสภิกขุต...
พุทธทาสภิกขุ
8 กรกฎาคม 2023

8 กรกฎาคม 2536 – ท่านพุทธทาสภิกขุมรณภาพ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือที่รู้จักกันในนาม พุทธทาสภิกขุ มรณภาพด้วยโรคหัวใจที่สวนโมกขพลาราม สิริอายุ 87 ปี 67 พรรษา    ตั้งแต่เริ่มบวชเรียนที่วัดในบ้านเกิดเมื่อมีอายุได้ 20 ปี พระเงื่อม พานิช ก็ได้โอกาสขึ้นแสดงธรรมเมื่อบวชได้เพียง 10 วันเท่านั้น แต่ท่านก็ได้ปฏิวัติการเทศน์ใหม่ โดยไม่ได้อ่านจากคัมภีร์ใบลาน แต่นำเนื้อหา...
พุทธทาสภิกขุมรณภาพ
8 กรกฎาคม 2022

8 กรกฎาคม 2536 – พุทธทาสภิกขุมรณภาพ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือที่รู้จักกันในนาม พุทธทาสภิกขุ มรณภาพด้วยโรคหัวใจที่สวนโมกขพลาราม สิริอายุ 87 ปี 67 พรรษา    ตั้งแต่เริ่มบวชเรียนที่วัดในบ้านเกิดเมื่อมีอายุได้ 20 ปี พระเงื่อม พานิช ก็ได้โอกาสขึ้นแสดงธรรมเมื่อบวชได้เพียง 10 วันเท่านั้น แต่ท่านก็ได้ปฏิวัติการเทศน์ใหม่ โดยไม่ได้อ่านจากคัมภีร์ใบลาน แต่นำเนื้อหา...
8 กรกฎาคม 2020

8 กรกฎาคม 2536 – พุทธทาสภิกขุมรณภาพ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือที่รู้จักกันในนาม พุทธทาสภิกขุ มรณภาพด้วยโรคหัวใจที่สวนโมกขพลาราม สิริอายุ 87 ปี 67 พรรษา    ตั้งแต่เริ่มบวชเรียนที่วัดในบ้านเกิดเมื่อมีอายุได้ 20 ปี พระเงื่อม พานิช ก็ได้โอกาสขึ้นแสดงธรรมเมื่อบวชได้เพียง 10 วันเท่านั้น แต่ท่านก็ได้ปฏิวัติการเทศน์ใหม่ โดยไม่ได้อ่านจากคัมภีร์ใบลาน แต่นำเนื้อหา...

Close Advertising