×

พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลาย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
16 กันยายน 2022

กรีนพีซ เผยผลวิเคราะห์ 20 ปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เติบโตแต่แลกกับความสูญเสียพื้นที่ป่าไม้-มลพิษทางอากาศ

วันนี้ (16 กันยายน) กรีนพีซ ประเทศไทย เปิดตัวรายงานเรื่อง ‘เติบโตบนความสูญเสีย: ผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 20 ปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเกษตรพันธสัญญาในเขตภาคเหนือของไทย’ ในงาน ‘อาเซียนร่วมใจ: ฝุ่นเขา ฝุ่นเรา ฝุ่นใคร?’ (ASEAN: One Vision, Shared Pollution) เนื่องในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน (MAEW - Mekong-ASEAN Environmental Week) ที่ห้อง SEA J...
26 เมษายน 2019

ปี 2018 ป่าไม้โลกถูกทำลาย 30 สนามฟุตบอลต่อนาที เกือบเท่าพื้นที่อังกฤษ ป่าในบราซิลถูกทำลายมากที่สุด

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Global Forest Watch ที่ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและเครื่องตรวจจับระยะไกลประเมินความเสียหายของพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายไปเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมาพบว่า มีพื้นที่ป่าไม้กว่า 12 ล้านเฮกตาร์ (ราว 120,000 ตารางกิโลเมตร) เกือบเท่าพื้นที่ของอังกฤษถูกทำลายลง หรือเทียบเท่าพื้นที่สนามฟุตบอล 30 สนามถูกทำลายในทุกๆ 1 นาที ส่งผลให้สถานการณ์ป่าไม้โลกอ...


X
Close Advertising