×

พระราชธรรมนิเทศ

7 มิถุนายน 2018

พระพยอมมองวิกฤตสงฆ์ บทบาทรัฐ ลาภสักการะเกินจนล้น และศรัทธาที่ไร้ปัญญาของคนไทย

ท่ามกลางกระแสข่าวจับกุมขบวนการทุจริตที่ข้าราชการร่วมมือกับพระผู้ใหญ่ในวงการสงฆ์ ยังไม่นับรวมปัญหาในวงการสงฆ์ที่ถูกเปิดโปงมาไม่เว้นแต่ละวัน   ทั้งมิติที่รัฐเกี่ยวข้องในการให้งบประมาณ หรือการแสวงหารายได้ของวัดในทางที่สังคมมีความเห็นเป็นสองทาง ด้านหนึ่งเห็นว่าจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการปลุกเสก การสะเดาะเคราะห์ ทำวัตถุมงคล เพื่อรองรับภาระค่าใช้จ...

Close Advertising