×

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

20 มิถุนายน 2023

AIS จับมือ มจธ. เปิดตัว Thailand Cyber Wellness Index ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล

จากภารกิจหลักของ AIS อุ่นใจ CYBER ที่มุ่งสร้างทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาบริการดิจิทัล คัดสรรโซลูชัน และเครื่องมือป้องกันภัยไซเบอร์ให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง     วันนี้ได้ยกระดับการทำงานขึ้นไปอีกขั้นด้วยการสร้างมาตรวัดทักษะทางดิจิทัลขึ้นเป็นฉบับแรกของไทยกับ ‘ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล หรือ Thailand Cyber Wellness Index (TCWI)...
16 กันยายน 2022

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ.-ศธ.-มท. พร้อม มจธ. เปิดตัว ‘หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์’

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลักคือ สธ., ศธ., และ มท. พร้อม มจธ. เปิดตัว ‘หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์’ ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัลครั้งแรกของไทย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน ผ่านการเรียนการสอนทั่วประเทศ    AIS จับมือภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.), กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), กระทรวงมหาดไทย (มท.) และมหาวิทย...
26 มิถุนายน 2020

SEAC จับมือ มจธ. ฉีกกฎการศึกษา วัยไหน เมื่อไร ที่ไหน ก็เรียนรู้ได้ ยกระดับการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต [Advertorial]

นับเป็นก้าวย่างสำคัญอีกครั้งสำหรับระบบการศึกษาของประเทศไทย เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. ลงนามความร่วมมือกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อพันธกิจส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของคนไทยทุกเพศวัย มุ่งเป้าผลักดันให้คนไทยแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์กับทั่วโลกได้อย่างทัดเทียม...
27 กุมภาพันธ์ 2020

Flash Mob พระจอมเกล้าธนบุรี #ศาลาวีรชนจะไม่ใช่ที่หลบฝนอีกต่อไป

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์) เวลา 18.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รวมตัวกันจัดกิจกรรม Flash Mob โดยนัดหมายบริเวณศาลาวีรชน ภายใน มจธ. เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง เรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรม   โดยกลุ่มนักศึกษาได้กล่าวปราศรัยในการมารวมตัวครั้งนี้ก็เพื่ออนาคต นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัติของศาลาวีรชนและประวัติของ...

X
Close Advertising