×

พรรคอนาคตใหม่

24 มกราคม 2020

ณฐพร โตประยูร เดินหน้ายุบอนาคตใหม่ต่อ ขอ กกต. เร่งพิจารณาสำนวนล้มล้างฯ ตาม ม.92

วันนี้ (24 มกราคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นผู้ร้องคดีล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ที่ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้มายื่นหนังสือเพิ่มเติมต่อ กกต. หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้องในมาตรา 49 แต่ในมาตรา 92 (2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ...
22 มกราคม 2020

อนาคตใหม่สงสัย กกต. จงใจปกปิดข้อมูลสำนวนยุบพรรคคดีกู้เงิน ไม่ยอมให้คัดสำเนาเอกสาร

วันนี้ (22 มกราคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอให้เปิดเผยเอกสาร 3 รายการ   เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งฟ้องคดีเงินกู้พรรคอนาคตให...
21 มกราคม 2020

สำนักงาน กกต. เตรียมศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน. ปมข้อบังคับอนาคตใหม่ เพื่อเสนอความเห็นโดยเร็ว

วันนี้ (21 มกราคม) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ถึงสื่อมวลชน ระบุว่า    ตามข่าวศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2563 ความว่า ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณี ณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญว่า การกระทำของของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 ป...
21 มกราคม 2020

เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หลังมีมติเอกฉันท์ชี้ ‘อนาคตใหม่’ ไม่ล้มล้างการปกครอง

จากกรณีที่ ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 50 โดยมี 4 ผู้ถูกร้อง ดังนี้ พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2, ปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3, คณะกรรมการบริหารพรร...
21 มกราคม 2020

ธนาธร-ปิยบุตร ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังศาล รธน. ไม่ยุบพรรค เดินหน้าทำงานการเมืองต่อไป

วันนี้ (21 มกราคม) ที่พรรคอนาคตใหม่ เมื่อเวลา 13.00 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคว่าคดีนี้ไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรก ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่พวกเราคิดและทำนั้นคือการรักษาระบอบประชาธิปไตยให้ม...
21 มกราคม 2020

‘ณฐพร’ พอใจคำวินิจฉัยของศาลฯ ส่วนคำร้องยุบอนาคตใหม่ ม.92 อยู่ที่ กกต. แล้ว

วันนี้ (21 มกราคม) หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีพรรคอนาคตใหม่ ณฐพร โตประยูร ในฐานะผู้ร้องกล่าวว่า วันนี้ตนเองพอใจและทำสำเร็จมากแล้ว วันนี้เป็นการกระทำเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และที่ศาลฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับข้อบังคับพรรคที่เป็นปัญหา ศาลก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดำเนินการ ซึ่งข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ใช้ไม่ได...
21 มกราคม 2020

แกนนำอนาคตใหม่ชื่นมื่น หลังรอดคดียุบพรรค

วันนี้ (21 มกราคม) ที่พรรคอนาคตใหม่ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ บรรยากาศแกนนำพรรคอนาคตใหม่และผู้สนับสนุน ต่างร้องดีใจหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของธนาธร ปิยบุตร พรรณิการ์ และพรรค ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญ   ...
ยุบพรรคอนาคตใหม่
21 มกราคม 2020

‘อนาคตใหม่’ รอดคดียุบพรรค

เวลา 12.12 น. ที่ผ่านมา ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี ยุบพรรคอนาคตใหม่ จากคำวินิจฉัยไม่ปรากฎการล้มล้างการปกครอง และไม่ปรากฎการมีแนวคิดปฎิกษัตริย์นิยม   โดยประเด็นที่ศาลพิจรณา คือ ข้อบังคับและนโยบายของพรรคเป็นการสิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองของพรรรค   ข้อบังคับของผุ้ถูกร้องที่ 1 ไม่มีข้อเป้นปฏิปักษ์ เนื่...
21 มกราคม 2020

เวลา 12.12 น. ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ วินิจฉัยไม่ปรากฏการล้มล้างการปกครอง และไม่ปรากฏการมีแนวคิดปฏิกษัตริย์นิยม

ประเด็นที่ศาลพิจรณา คือ ข้อบังคับและนโยบายของพรรค เป็นสิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองของพรรรค ข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่ 1 ไม่มีข้อเป็นปฏิปักษ์ เนื่องจากนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ให้ความเห็นชอบ หากปรากฏข้อเป็นปฏิปักษ์ เป็นอำนาจนายทะเบียนที่จะร้องได้ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ ที่จะเป็นปฏิปักษ์ ตามมาตรา 49(1) กรณีผู้ถูกร้อง 2/3/4 มีแนวคิ...
21 มกราคม 2020

12.03 น. ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว

โดย ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หัวหน้าพรรค) ปิยบุตร แสงกนกกุล (เลขาธิการพรรค) และคณะกรรมการบริหารพรรค ว่ามีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...