×

พรรคมัชฌิมาธิปไตย

ยุบพรรค
2 ธันวาคม 2021

2 ธันวาคม 2551 – ยุบ 3 พรรคการเมือง พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย

ถือเป็นคดีทางการเมืองที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบ 3 พรรคการเมือง คือ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ด้วยข้อกล่าวหากระทำการที่เข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 3 พรรค จำนวน 109 คน ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี   คดีนี้เ...
ยุบพรรคการเมือง
2 ธันวาคม 2019

2 ธันวาคม 2551 ยุบ 3 พรรคการเมือง พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย

ถือเป็นคดีทางการเมืองที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบ 3 พรรคการเมืองคือ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ด้วยข้อกล่าวหากระทำการที่เข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 3 พรรค จำนวน 109 คน ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี   คดีนี้เ...
13 กุมภาพันธ์ 2019

ย้อนดูประวัติศาสตร์พรรคการเมืองไทยถูกยุบ

ในรอบทศวรรษการเมืองไทย กรณีการตัดสินยุบพรรคการเมืองเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ลองไปย้อนดูว่ามีบันทึกไว้อย่างไร และในปี พ.ศ. 2562 พรรคไทยรักษาชาติกำลังเผชิญต่อข้อหาที่นำไปสู่การยุบพรรค ซึ่งต้องติดตามผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป     ภาพประกอบ: Karin Foxx....

Close Advertising