×
343470

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ค่าฝุ่น PM2.5
19 มีนาคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (19 มีนาคม 2563)

  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน   อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐาน แต่ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอเพื่อป้องกันฝุ่นในเบื้องต้น รวมถึงป้องกันการติดโควิด-19...
ค่าฝุ่น PM2.5
18 มีนาคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (18 มีนาคม 2563)

  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน   อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐาน แต่ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอเพื่อป้องกันฝุ่นในเบื้องต้น รวมถึงป้องกันการติดโควิด-19...
PM2.5
17 มีนาคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (17 มีนาคม 2563)

    สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน   อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐาน แต่ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นในเบื้องต้น รวมถึงป้อง...
ฝุ่น PM2.5
16 มีนาคม 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย ‘World Air Quality Index’ แสดงให้เห็นว่า หลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า...
PM2.5
16 มีนาคม 2020

PM2.5 ภาคเหนือวิกฤตต่อเนื่อง หลายพื้นที่ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ ‘เสี่ยงอันตราย’

วันนี้ (16 มีนาคม) สถานการณ์ฝุ่นควันบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการรายงานค่าฝุ่นโดย ‘World Air Quality Index’ หรือเว็บไซต์แสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ช่วงเวลา 08.00 น. แสดงให้เห็นว่ามีหลายพื้นที่พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ที่เกณฑ์ ‘เสี่ยงอันตราย’ ซึ่งแบ่งเป็น 5 พื้นที่ค่าฝุ่น PM2.5 สูง ดังนี้   ...
ค่าฝุ่น PM2 5
16 มีนาคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (16 มีนาคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากการจราจรที่กลับมาหนาแน่นในช่วงเช้าของวันนี้ ทำให้ฝุ่นเกิดการสะสมตัวอีกครั้ง     อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐาน แต่ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาช...
PM2 5
13 มีนาคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (13 มีนาคม 2563)

    สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน   อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐาน แต่ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นในเบื้องต้น รวมถึงป้องกันกา...
30 มกราคม 2020

เมื่อหน้ากากอนามัยกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในวันที่ไวรัสระบาด ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

นี่คือบรรยากาศโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หนึ่งในสถานที่ผลิตหน้ากากอนามัยที่ใช้รับมือเชื้อไวรัสและฝุ่นละอองที่สำคัญของไทย ที่มีกำลังการผลิตรวมถึงเดือนละประมาณ 100 ล้านชิ้น จากโรงงานใหญ่ 10 แห่ง    กระทรวงพาณิชย์ประเมินเบื้องต้น ยังเชื่อมั่นว่ากำลังการผลิตและการผลิตรวมในประเทศยังเพียงพอสำหรับตอบสนองต่อความต้อง...
23 มกราคม 2020

ภาพรวม PM2.5 ใน กทม. เริ่มลดลง หลังพบพื้นที่เกินมาตรฐานเพียง 10 แห่ง

วันนี้ (23 มกราคม) กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าได้ 32-66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พร้อมทั้งพบปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่จากช่วงเช้าของเมื่อวาน อยู่ในเกณฑ์ ‘คุณภาพดี’ ถึง ‘เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ’...
ฝุ่น PM2.5 กระจุกตัว
21 มกราคม 2020

ดาวเทียม GISTDA เผย PM2.5 กระจุกตัวในภาคเหนือและภาคกลาง พบจุดความร้อนลดลงเหลือ 60 จุดหลังฝนตก

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมในระบบ MODIS ทั้งประเทศ ณ เวลา 10.31 น. ในวันนี้ (21 มกราคม) พบค่า ฝุ่น PM2.5 กระจุกตัว ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปนกันในหลายพื้นที่   โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณภาคเหนือตอนกล...