×

ผลสำรวจ

16 เมษายน 2024

ม.นอร์ทกรุงเทพ เปิดโพล ชี้ประชาชน 69.9% ต้องการดิจิทัลวอลเล็ต เกินครึ่งเชื่อควรเดินหน้าต่อ หวังแบ่งเบาภาระในครัวเรือน

วันนี้ (16 เมษายน) ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณี ‘คิดอย่างไรกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท’ จำนวน 1,400 ราย ในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่ามีความเข้าใจนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ระดับมาก 17%, ระดับค่อนข้างเข้าใจ 48%, ระดับ...
17 มีนาคม 2024

นิด้าโพลชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ‘พอใจ’ บทบาทการทำงานฝ่ายค้าน แต่ควรให้รัฐบาลใช้งบปี 2567 ก่อนค่อยยื่นซักฟอก

วันนี้ (17 มีนาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า?’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายค้านในสภาผู้แ...
3 มีนาคม 2024

นิด้าโพลเผย ผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ ให้ทักษิณทรงอิทธิพล พิธาน่าเห็นใจ

วานนี้ (3 มีนาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง’    ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,31...
18 กุมภาพันธ์ 2024

ประชาชน ‘ค่อนข้างกังวล’ สถานการณ์การเมืองปัจจุบันนำไปสู่ความขัดแย้ง กลัวเศรษฐกิจย่ำแย่ลง

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ความขัดแย้งทางการเมือง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง   จากการสำรวจ เมื่...
20 มกราคม 2024

โพลเผย ประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานตำรวจ มองตำรวจที่ดีต้องมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน’ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง   ...
13 มกราคม 2024

ผลสำรวจ ‘เด็กไทย’ อยากยกเลิกกิจกรรมหน้าเสาธง-วิชาลูกเสือ เพิ่มวิชาการเงิน การลงทุน

วันนี้ (13 มกราคม) Rocket Media Lab ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้จัดทำแบบสอบถามนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 9-11 มกราคม 2567 เพื่อสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในโรงเรียน การเรียนการสอน ครู    จากจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศทั...
30 ธันวาคม 2023

วธ. เผยผลโพล คนไทยอยาก ‘สวดมนต์ข้ามปี’ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตั้งใจลด ละ เลิกอบายมุข ขอของขวัญปีใหม่เรื่องสุขภาพแข็งแรง การเรียน-การงาน

วันนี้ (30 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567’ จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 13,100 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค    โดยมีผลสรุป ดังนี้ เด็ก...
CEO วิตกกังวล
6 ตุลาคม 2023

ผลสำรวจของ KPMG พบ 80% ของซีอีโอระดับโลก วิตกค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ผลสำรวจล่าสุดจากมุมมองความเห็นและความกังวลของบรรดาซีอีโอในบริษัทชั้นนำระดับโลกมากกว่า 1,300 คน โดยเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกามากถึง 400 คนของ KPMG ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (5 ตุลาคม) พบว่า แม้อัตราเงินเฟ้อจะสามารถปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่ 9.1% ในเดือนมิถุนายน 2022 เหลือ 3.7% ในเดือนสิงหาคม แต่ต้นทุนบางส่วนยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้ 80% ของซีอีโ...
งาน web3
3 ตุลาคม 2023

ผลสำรวจพบ ‘นักพัฒนา Web 3.0’ ทั่วโลก รับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 373,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ ‘Work from Anywhere’

จากข้อมูลการสำรวจของ Pantera เผยว่า นักพัฒนา Web 3.0 ในปี 2023 ทั่วโลกส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 373,000 บาทต่อเดือน โดยกว่า 87.8% เผยอีกว่า เป็นรูปแบบการทำงานสถานที่ใดก็ได้ หรือ ‘Work from Anywhere’   โดยจากแบบสำรวจดังกล่าวพบว่า นักพัฒนาด้าน Web 3.0 ที่มีรายได้สูงที่สุดอยู่ในแถบอเมริกาเหนือ ที่ประมาณ 485,945 บาทต่อเดือน ตามมาด้วยยุโร...
ผลสำรวจ เด็ก และ สตรี
27 กันยายน 2023

สำนักงานสถิติแห่งชาติ-ยูนิเซฟ เผยผลสำรวจล่าสุด ชี้เด็กภาคใต้ขาดภูมิคุ้มกันโรค มีปัญหาโภชนาการ ขาดทักษะเรียนรู้

สำนักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟเผย ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีแบบเจาะลึกระดับจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แม้การพัฒนาเด็กในภาพรวมของทั้งประเทศจะมีความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่เด็กในภาคใต้จำนวนมากยังคงขาดแคลนและเข้าไม่ถึงการพัฒนาในอีกหลายมิติ เช่น ขาดโภชนาการที่เหมาะสม ขาดภูมิคุ้มกันโรค ไม่ได้เข้าเรียน และขาดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้...

X
Close Advertising