×
467526

ปัญหา

ปัญหาไหนที่คนกรุงเทพฯ อยากให้ผู้ว่าฯ คนใหม่แก้ไขมากที่สุด
25 มีนาคม 2021

ชมคลิป: ปัญหาไหนที่คนกรุงเทพฯ อยากให้ผู้ว่าฯ คนใหม่แก้ไขมากที่สุด

ปัญหาไหนที่คนกรุงเทพฯ อยากให้ผู้ว่าฯ คนใหม่แก้ไขมากที่สุด   ตัดต่อ: อัศวพล ตุลานนท์...
5 ธันวาคม 2017

ปัญหาสร้างโอกาส

ผมเริ่มสนใจเรื่องออนไลน์อย่างจริงจังด้วย 3 เหตุผล   และทั้ง 3 เหตุผลล้วนมาจากปัญหา   เหตุผลข้อแรก คือหลังการประมูลทีวีดิจิทัลแล้ว การสื่อสารไปยังผู้ชมนั้นยากขึ้น เพราะสื่อสิ่งพิมพ์เกือบครบทุกรายมีช่องทีวีเป็นของตัวเองแล้ว โอกาสที่จะให้ช่วยสื่อสารเนื้อหาของสถานีไปหาผู้ชมนั้นจะถูกจำกัดลง ดังนั้นจึงต้องสร้างช่องทางสื่อสารที่ไม่ใ...