×

ปริมณฑล

22 มีนาคม 2020

กลับจาก กทม. และปริมณฑล ต้องแยกตัวเองสังเกตอาการ 14 วัน

  หลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการในจังหวัดปริมณฑลได้สั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือผู้ทำงานในสถานที่ที่ถูกสั่งปิด อย่าเดินทางกลับภูมิลำเนา เพราะคุณอาจนำเชื้อโรคไปแพร่ให้คนต่างจังหวัดหรือคนใกล้ชิดในครอบครัว   ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ส่งหนังสือด่วน ลงวันที่ 21 มี...
22 มีนาคม 2020

ด่วนที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคัดกรองผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่กลับภูมิลำเนา

หลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ รวม 26 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558   ส่งผลให้มีประชาชนส่วนหนึ่งมีความประสงค์จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา สร้างความกังวลว่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่โควิด-19 จะแพร่ระบาด   ...
21 มีนาคม 2020

5 จังหวัดปริมณฑล ออกคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ แล้ว มีผลบังคับตั้งแต่พรุ่งนี้ 22 มี.ค. ป้องกันการระบาดโควิด-19

หลังจากที่กรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ รวม 26 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558   ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นครปฐม สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร ได้มีคำสั่งประกาศปิดสถานที่ต่างๆ คล้ายคลึงกับกรุงเทพมหา...

Close Advertising