×

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

12 พฤศจิกายน 2019

ผลงาน 9 เดือน ปตท. กำไรลด 2.4 หมื่นล้าน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปตท. และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 538,437 ล้านบาท ลดลง 11.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จํานวน 67,697 ล้านบาท ลดลง 29.6% จากปีก่อนที่ทำได้ 96,138 ล้านบาท &...
PTT
14 สิงหาคม 2019

PTT เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2/2562 กำไรหด 11.5% เหลือ 2.59 หมื่นล้านบาท เหตุขาดทุนสต๊อกน้ำมัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2562 ในภาพรวมพบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 570,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 19,448 ล้านบาท คิดเป็น 3.5% มาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม จากการที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) เข้าซื้อ บริษัท โก...