×

นิติราษฎร์

15 กันยายน 2017

‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’ ความจริง ความหวัง อนาคตนิติราษฎร์ ในสังคมแบ่งปีก

     เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ที่ ‘ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์’ ได้เร้นกาย พักจากงานสอนหนังสือ ซึ่งอาจารย์บอกกับเราว่า “นี่คืองานที่ผมรักมากที่สุด” เพื่อใช้เวลากับการเขียนตำรากฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งเป็นความตั้งใจเดิมที่มีมานานแล้ว และนี่คือความกระจ่างแรกสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าอาจารย์หายไปไหน      นอกจากการเขียนตำราแล้ว อาจ...

Close Advertising