×

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

22 มิถุนายน 2017

วุ่นทุกเวที! เกิดอะไรขึ้นกับประชาพิจารณ์บัตรทอง จะเดินหน้าหรือควรถอย

     ส่อล่ม! ภาคประชาชนไม่พอใจเวทีแก้กฎหมายบัตรทอง      จับตาป่วน เวทีประชาพิจารณ์บัตรทอง      เวที พ.ร.บ. บัตรทองป่วน! ยังเริ่มถกไม่ได้      สุดวุ่น 'บัตรทอง' ภาคประชาชนต้าน      ไร้ข้อสรุป… 'บัตรทอง'        นี่คือตัวอย่างพาดหัวข่าวที่เ...