×

นักท่องเที่ยวอินเดีย

นักท่องเที่ยวจีน-อินเดีย
20 สิงหาคม 2019

เจาะตัวเลขนักท่องเที่ยวจีน-อินเดีย เยือนไทยในครึ่งปี

สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทย ถึงตอนนี้ได้เข้าสู่ช่วงครึ่งปี 2562 เป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางภาพรวมการเติบโตที่เพิ่มขึ้นหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้น 2.63%    THE STANDARD พาเจาะลึกตัวเลขนักท่องเที่ยว 2 ประเทศสำคัญอย่าง ‘จีน’ และ ‘อินเดีย’ ที่ก่อนหน้านี้มีการเสนอให้ยกเว้นวีซ่าเพื่อดึงดูดให้ต...