×

นรนิติ์ ยาโสภา

31 สิงหาคม 2017

สรุปแก่นคิดจากสามสุดยอดครีเอทีฟไทย กับหัวข้อ Creative Transformation ในงาน DAAT Day 2017

     โลกดิจิทัลที่หมุนเวียนเข้ามาเร็วย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในทุกภาคส่วน และหนึ่งในส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ วงการโฆษณา      เมื่อเม็ดเงินโฆษณาต่างหลั่งไหลมาออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 338% ในรอบเพียง 5 ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าในวงการโฆษณาที่เมื่อก่อนคิดแต่โฆษณาทีวี คิดแต่ Slogan Key Message ก็ย่อมต้องม...

Close Advertising