×

ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

14 กันยายน 2018

กกต. นัดพรรคการเมืองถกทำความเข้าใจดำเนินกิจกรรมการเมือง 28 ก.ย. นี้ ไม่รู้ คสช. คลายล็อกตอนไหน

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยว่า สำนักงาน กกต. ได้นัดประชุมพรรคการเมืองในวันที่ 28 กันยายนนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจว่า พรรคการเมืองสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างหลังจากที่ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งคงจะได้รับฟังความเห็นจากพรรคการเมือง ทั้งเรื่องการขอความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการหาเสี...
3 พฤษภาคม 2018

เคาะแล้ว 5 ว่าที่ กกต.ใหม่ รวมสายศาลอีก 2 ชื่อ เสนอ สนช. โหวตรับรองต่อไป

ที่รัฐสภาวันนี้ ( 3 พ.ค.) มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ตามมาตรา 8(1) แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. หลังจากที่เรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวน 24 คนแสดงวิสัยทัศน์ โดยได้พิจารณาและลงมติเลื...


X
Close Advertising