×

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3 กรกฎาคม 2020

สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้โดยสารต่างชาติตรวจโควิด-19 รู้ผลภายใน 90 นาที

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สาระสำคัญคือ ให้อากาศยานสามารถบินเข้า-ออกประเทศไทยได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนด     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจึงได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับผู้โดยสารจากต่างประเทศ โดยจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ...
3 กรกฎาคม 2020

สุวรรณภูมิเผยความพร้อมรับผู้โดยสารต่างชาติเข้าประเทศ โชว์ตรวจหาโควิด-19 ด้วยเครื่อง PCR รู้ผลใน 90 นาที

วันนี้ (3 กรกฎาคม) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ น.ท. สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถลงถึงความพร้อมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมในการรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามประกาศ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย   น.ท. สุธีวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการ...
8 พฤษภาคม 2020

ทอท. แจ้งเตือนผู้โดยสารภายในประเทศ เตรียมตัวอย่างไรก่อนขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด-19

วันนี้ (8 พฤษภาคม) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) แจ้งเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ให้ตรวจสอบประกาศ คำสั่งของจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง   โดยปัจจุบันมีท่าอากาศยาน 5 แห่งของ ทอท. คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานห...
16 เมษายน 2020

กลุ่มคนไทย 55 คนกลับจากมัลดีฟส์ เดินทางถึงไทยวันนี้ พร้อมกักตัวที่โรงแรมในชลบุรี

วันนี้ (16 เมษายน) กลุ่มคนไทยจำนวน 55 คน เดินทางจากหมู่เกาะมัลดีฟส์มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19   โดยมีมาตรการเริ่มตั้งแต่ก่อนจะขึ้นรถบัส ต้องนำก...
12 เมษายน 2020

นายกฯ ให้อำนาจกองบัญชาการกองทัพไทย คุมเหตุการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ให้ผู้ว่าฯ ดูแลสนามบินจังหวัดตนเอง

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้วนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน...
5 เมษายน 2020

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ไร้ผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ

วานนี้ (4 เมษายน) เป็นวันแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่มีผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 4-6 เมษายน ทำให้ผู้โดยสารชาวไทยและต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้   รวมทั้งการประกาศหยุดบินชั่วคราวทั้งภายในประเทศและระห...
25 มีนาคม 2020

สุวรรณภูมิจัดพื้นที่ดาวน์โหลดแอปฯ AOT Airports ใช้ติดตามตัว หนุนเว้นระยะห่างทางสังคม

วันนี้ (25 มีนาคม) กิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว โดยให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากนอกราชอาณาจักรต้...
10 มีนาคม 2020

สุวรรณภูมิ ยกระดับคัดกรองผู้เดินทางจาก 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันโควิด-19

วันนี้ (10 มีนาคม) นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยถึงสถานการณ์การคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ที่ตั้งอยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันที่ 9 มีนาคม พบว่ามีเที่ยวบินรวมจำนวน 747 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 513 เที่ยวบิน เที่ย...
9 มีนาคม 2020

ศักดิ์สยาม ตรวจเข้มจุดคัดกรองโควิด-19 สนามบินสุวรรณภูมิ หวังสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

วันนี้ (9 มีนาคม) ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Emergency Operations Center: EOC) ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกระดับเปลี่ยนศูนย์อำนวยความสะดวกให้บริการผู้โดยสารเป็น Emergency Operation Center เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดข...
4 มีนาคม 2020

สุวรรณภูมิยกระดับคัดกรองผู้โดยสารเข้ม ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

วันนี้ (4 มีนาคม) กิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณชั้น 2 ประตู 5 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อชี้แจงมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกระจายไปหลา...