×

ทักษะการอ่าน

7 ธันวาคม 2023

น่าห่วง! ทักษะคณิตศาสตร์และการอ่านของวัยรุ่นทั่วโลกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ได้เกิดจากปิดโรงเรียนช่วงโควิดเท่านั้น แต่มาจากการใช้มือถือและขาดแคลนครู

รายงานล่าสุดจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปิดเผยถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในทักษะคณิตศาสตร์และการอ่านของวัยรุ่นทั่วโลก การลดลงนี้สังเกตได้ในหลายประเทศ และไม่ได้เกิดจากการปิดโรงเรียนเนื่องจากโควิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น    เอกสารของ OECD ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปารีส ได้ทำการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน คณิตศ...

Close Advertising