×
396749

ตั้ม-ศุภพงศ์ สอนสังข์

14 กันยายน 2020

ชมคลิป: ปลูกป่าเพื่อการใช้ชีวิต

‘ระบบการจ้างนักออกแบบไทยหรือระบบในวิชาชีพนี้ยังไม่ค่อยมีมาตรฐาน คนรู้จักนักออกแบบผลิตภัณฑ์น้อยมาก ก็เลยคิดว่าควรกลับมาเซตระบบใหม่’ ตั้ม-ศุภพงศ์ สอนสังข์ คือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เริ่มปลูกป่าเพื่อสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต จนนำไปสู่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ดูเรียบง่ายอย่าง Jird Design Gallery     เรื่อง, ตัดต่อ: รัตนา นิษุณะรั...